Thi công tầng 21 dự án Panorama Nha Trang

Xin gửi đến Qúy nhà đầu tư, quý khách hàng những hình ảnh thi công tầng 21 dự án Panorama Nha Trang. Từ đây, đã thấy tầm view trọn biển Nha Trang xanh ngắt.

Vẫn với 3 ca làm việc ngày, đêm; hàng trăm kỹ sư Coteccons luôn đặt các tiêu chí an toàn lao động – chất lượng và tiến độ dự án lên hàng đầu.

 

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án