Nha Trang: Điểm đến hấp dẫn

Theo VietnamtourismLà điểm đến hấp dẫn đối với du khách, những năm qua, các chỉ tiêu về doanh thu du lịch, tổng lượt khách lưu trú, khách quốc tế đến Nha Trang đều duy trì đà tăng trưởng cao.

 

Xem chi tiết bài viết tại link http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/23408

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án