Khách Trung Quốc tăng mạnh doanh thu du lịch Khánh Hòa vượt mốc 20.000 tỉ đồng

(VietNammoi thông tin): Từ đầu năm đến nay, khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tiếp tục đứng đầu trong dòng khách quốc tế, đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng mạnh hơn 142%.

Thông tin chi tiết mời quý vị cùng xem tại link: https://vietnammoi.vn/khanh-trung-quoc-tang-manh-doanh-thu-du-lich-khanh-hoa-vuot-moc-20000-ti-dong-20191017134530315.htm

 

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án