Condotel: Lợi nhuận không tưởng và áp lực khoảng trống chính sách

Báo Xây dựng Online phản ánh: Chính sách cam kết về lợi nhuận trong condotel vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh các sản phẩm này vẫn tiếp tục thu hút nguồn tài chính khổng lồ của các nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại link: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/condotel-loi-nhuan-khong-tuong-va-ap-luc-khoang-trong-chinh-sach.html

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án