CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN Ngày 17.2.2017

Vẫn với không khí khẩn trương – đảm bảo chất lượng – tính an toàn của dự án, hàng trăm kỹ sư và công nhân xây dựng vẫn đang ngày đêm làm việc hết công suất để dự án được hoàn thiện và bàn giao đúng tiến độ.

CÔNG TRƯỜNG HIỆN ĐANG THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC SAU:

+ Đổ bê tông vách ngăn của bể xử lý nước thải trục (PA-5700mm->PC/P1-6700mm->P1),

+ Tiện ren đầu cốt thép để nối thép bằng coupler, + Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông dầm, sàn tầng hầm 1 – zone 4 trục (T15-P8/PD-PH),

+ Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông tầng 1 – zone 1 trục (P1-P4/PA-PH),

+ Đổ bê tông cột, vách zone 2 (từ sàn hầm B1 -> sàn tầng 1) trục (P4-T15/PA-PH),

+ Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột, vách zone 2 (từ sàn hầm B1 -> sàn tầng 1) trục (P4-T15/PA-PH),

+ Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn cột zone 3 (từ sàn hầm B1 -> sàn tầng 1) trục (T15-P8/PA-PD),

+ Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn vách bể nước sinh hoạt trục (P2->P5/PA->PB), (P2->P5/PA->PA-5700mm) trục (T15->P5/PA-5700mm->PA) & trục (PA->PA-5700mm/P2->P3),

+ Tháo dỡ sàn đạo số 02 và 03 & vận chuyển ra khỏi công trường,

+ Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông hoàn thiện các vị trí tường barrette (từ B2->B1),

+ Đổ bê tông hoàn thiện các vị trí tường barrette (từ B2->B1).

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án