Cập nhật tiến độ thi công dự án Ngày 1.12.2016

Kỹ sư và công nhân của Coteccons vẫn đang ngày đêm hoàn thiện phần móng công trình dự án PANORAMA NHA TRANG với nhịp độ khẩn trương, tinh thần làm việc nghiêm túc, đảm bảo AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ.

33

28

21

18

17

3

6

8

10

12

2

1

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án