CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN PANORAMA NHA TRANG NGÀY 1.3.2017

Vẫn với 3 ca làm việc, với tinh thần khẩn trương, an toàn, chất lượng – công trình PANORAMA NHA TRANG đang được xây dựng đúng tiến độ đề ra.

Các công tác thi công chính trên công trường ngày 1.3.2017

+ Gia công lắp dựng giàn giáo ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông cột, vách sàn tầng 1 ➡️ tầng 2 – zone 1 trục (P1-P4/PA-PH),
+ Gia công lắp dựng giàn giáo ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông cột, vách sàn tầng 1➡️ tầng 2 – zone 2 trục (P4-T15/PA-PH),
+ Gia công lắp dựng giàn giáo ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông cột, vách hầm B1➡️ tầng 1 – zone 2 trục (P4-T15/PA-PH),
+ Gia công lắp dựng giàn giáo ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông cột, vách hầm B1➡️ tầng 1 – zone 3 trục (T15-P8/PA-PH),
+ Gia công lắp dựng giàn giáo ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông dầm, sàn tầng 1 – zone 2 trục (P4-T15/PA-PH),
+ Gia công lắp dựng giàn giáo ván khuôn, cốt thép để đổ bê tông dầm, sàn tầng 1 – zone 3 trục (T15-P8/PA-PH),
+ Thi công ống điện âm sàn tầng 1 – zone 2 trục (P4-T15/PA-PH),
+ Vệ sinh, đục nhám bề mặt mạch ngừng bê tông sàn tầng 1 – zone 1,
+ Gia công lắp dựng ván khuôn,cốt thép vách W4 zone 2 (từ sàn hầm B1 -> sàn tầng 1) trục (P4-T15/PA-PH),
+ Gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép vách W6 zone 3 (từ sàn hầm B1 -> sàn tầng 1) trục (T15-P8/PA-PH),
+ Tháo ván khuôn và bảo dưởng bê tông vách W4,W6 zone 2,3 trục (P4-P8/PA-PH), (từ sàn hầm B1-> sàn tầng 1),

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án