CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 3/5/2017

Hàng trăm kỹ sư và công nhân vẫn ngày đêm làm việc 3 ca, đặt tiêu chí AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ lên đầu. Hiện nay, dự án đang xây dựng đến tầng 5

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án