CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 26.12.2016

Công trường đang gấp rút thi công với tinh thần AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – KHẨN TRƯƠNG  để kịp tiến độ hoàn thiện phần móng theo như kế hoạch đề ra.

 

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án