CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 21/11/2017

Sau khi khắc phục các thiệt hại về cơn bão số 12, hiện nay trên công trường Panorama Nha Trang tiếp tục triển khai thi công với với nhịp độ khẩn trương. Tính đến nay, dự án đang thi công đến tầng số 28 với những công tác cơ bản chính như sau:
– Phần kết cấu thi công đến tầng 28
– Công tác hoàn thiện thi công đến tầng 21.
– Cấp thoát nước hệ điện, PCCC, HVAC thi công đến tầng 21.

Dưới đây là 1 số hình ảnh tại công trường xây dựng:

 

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án