Cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 6.1.2017

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, chất lượng và an toàn, các công nhân và kỹ sư của ContecCons vẫn ngày đêm làm việc 3 ca trên công trường xây dựng PANORAMA NHA TRANG. Hiện nay, dự án đã thực hiện đến công đoạn đổ bê tông cho dầm, sàn B1, sắp sửa hoàn thiện tầng hầm.

 

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án