Cập nhật tiến độ thi công dự án Tháng 11.2016

Hàng trăm công nhân và kỹ sư của Contecsons liên tục làm việc 3 ca/ ngày để hoàn thiện phần móng của công trình PANORAMA NHA TRANG.

6

20

15

14

13

12

26

30

32

34

40

 

1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án